Bình trữ sữa Medela 250ml chính hãng - logo màu không xước dăm

  23/04/2018    Lượt xem : 399    Giá : 110.000VNĐ

​BÌNH TRỮ SỮA MEDELA 250ML CHÍNH HÃNG MỚI 100% NHƯ HÌNH, LOGO CÓ THỂ CÓ MÀU VÀNG HOẶC VÀNG CAM, CHỮ MEDELA TỪ MÀU ĐEN ÁNH BẠC HOẶC MÀU BẠC ÁNH ĐEN; ĐÁY BÌNH DẬP NỔI RÕ RÀNG CÁC THÔNG SỐ SP NHƯ HÌNH CHỤP.